Polityka Prywatności

Szanuję Twoją prywatność

Zachowanie poufności danych jest dla mnie niezwykle ważne i chcę, aby każdy wiedział, w jaki sposób są one przetwarzane. Dlatego sporządzona została Polityka Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej.

©2023Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności