W piątek poznaliśmy wyniki naboru do szóstej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - PGR. Rządowe dofinansowanie otrzymało kilkadziesiąt miejscowości z regionu, w tym Koszalin.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, koszaliński poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker przekazał, że miasto Koszalin otrzymało 8 mln złotych na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie.

To pierwszy krok do stworzenia infrastruktury piłkarskiej w Koszalinie na miarę XXI w! - przekazał.

Oprócz Koszalina, rządowe wsparcie w regionie otrzymają także m.in.:

W powiecie koszalińskim:

 • Gmina Polanów (2 mln) - Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów,
 • Gmina Sianów (5 mln) - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów,
 • Gmina Będzino (2 mln) - Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie gminy Będzino,
 • Gmina Mielno (1,6 mln) - Przebudowa układu drogowego w centrum miejscowości Gąski,
 • Gmina Świeszyno (1,8 mln) - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich Gminy Świeszyno,
 • Gmina Manowo (2 mln) - Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowa w Manowie,
 • Powiat koszaliński (2 mln) - Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego,
 • Gmina Bobolice (5 mln) - Budowa Centrum Sportowego przy Stadionie Miejskim w Bobolicach,
 • Gmina Biesiekierz (5 mln) - Modernizacja energetyczna placówek oświatowych w Biesiekierzu i Świeminie.

W powiecie kołobrzeskim:

 • Gmina Siemyśl (1,96 mln) - Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Siemyśl,
 • Gmina Gościno (4,4 mln) - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Matejki w Gościnie,
 • Gmina Kołobrzeg (500 tys.) - Modernizacja boiska piłkarskiego w Sarbii,
 • Gmina Miasto Kołobrzeg (2 mln) - Iluminacja Bazyliki Konkatedralnej i Ratusza w Kołobrzegu,
 • Gmina Siemyśl (441 tys.) - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu,
 • Gmina Kołobrzeg (2,2 mln) - Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku CH Karuzela- II etap,
 • Gmina Dygowo (2 mln) - Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo,
 • Gmina Ustronie Morskie (2 mln) - Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 w Gminie Ustronie Morskie,
 • Powiat kołobrzeski (2 mln) - Modernizacja auli w jednostkach oświatowych Powiatu Kołobrzeskiego,
 • Gmina Rymań (4,9 mln) - Przebudowa drogi w Rzesznikowie.

W powiecie białogardzkim:

 • Gmina Białogard (5 mln) - Utworzenie Przedszkola Gminnego w Kościernicy,
 • Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta (4,3 mln) - Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu gm. Rąbino – etap II,
 • Gmina Tychowo (1,96 mln) - Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Tychowo,
 • Miasto Białogard (1,96 mln) - Poprawa dostępności siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA' w Białogardzie poprzez budowę windy,
 • Powiat białogardzki (4,8 mln) - Manufaktura Rolnicza w Powiecie Białogardzkim jako skrócenie łańcucha dostaw od hodowcy do odbiorcy finalnego,
 • Gmina Karlino (2 mln) - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino, gm. Karlino.

W powiecie szczecineckim:

 • Gmina Grzmiąca (3,4 mln) - Budowa obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Krosino,
 • Miasto Szczecinek (2 mln) - Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku,
 • Gmina Borne Sulinowo (2 mln) - Budowa remizy strażackiej w Bornem Sulinowie ,
 • Gmina Barwice (2 mln) - Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach,
 • Gmina Biały Bór (2 mln) - Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Drzonowie,
 • Gmina Szczecinek (1,96 mln) - Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Gałowo,
 • Powiat szczecinecki (2 mln) - Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy ZS 6 oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Szkolenia Zawodowego przy ZST w Szczecinku.

W powiecie sławieńskim:

 • Gmina Sławoborze (1,96 mln) - Zaprojektowanie i budowa skate parku oraz placu zabaw z parkingiem na terenie miejscowości Sławoborze,
 • Miasto Darłowo (3,6 mln) - Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo,
 • Gmina Sławno (2 mln) - Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sławno,
 • Gmina Malechowo (4,4 mln) - Przebudowa dróg wraz z wymianą sieci sanitarnej i budową energooszczędnego oświetlenia w popegeerowskiej miejscowości Kosierzewo,
 • Gmina Postomino (3,5 mln) - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Pieszcz. Etap II,
 • Gmina Darłowo (1,47 mln) - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo Morskie,
 • Gmina Darłowo (1,4 mln) - Remont drogi we wsi Cysterskiej Bukowo Morskie,
 • Miasto Sławno (3,6 mln) - Przebudowa odcinka ul. Matejki w Sławnie

W powiecie słupskim:

 • Gmina Dębnica Kaszubska (2,26 mln) - Budowa i przebudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - m. Motarzyno i Krzywań,
 • Gmina Kępice (2,5 mln) - Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gm. Kępice w m. popegeerowskich,
 • Gmina Kępice (700 tys.) - Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków środowiska naturalnego poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gm. Kępic,
 • Słupski Związek Powiatowo-Gminny (4 mln) - Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego,
 • Gmina Potęgowo (1,8 mln) - Budowa ujęć wody na terenie Gminy Potęgowo-Łupawa, Runowo,
 • Gmina Damnica (2,95 mln) - Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica,
 • Gmina Główczyce (1,9 mln) - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielka Wieś. Przebudowa drogi w miejscowości Choćmirowo.
 • Gmina Główczyce (1,96 mln) - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żoruchowo,
 • Gmina Smołdzino (1,96 mln) -Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie,
 • Gmina Kobylnica (2 mln) - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica ,
 • Powiat Słupski (4 mln) - Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego,
 • Gmina Słupsk (2 mln) - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obr. Włynkowo oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury tech. w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w m. Głobino,
 • Gmina Słupsk (1 mln) - Przebudowa rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową,
 • Gmina Ustka (5mln) - Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka,
 • Gmina Potęgowo (700 tys.) - Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Potęgowo w miejscowości Karżnica,
 • Powiat Słupski (1mln) - Wymiana okien w budynku pałacowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

W powiecie wałeckim:

 • Gmina Człopa (3,4 mln) - Modernizacja infrastruktury drogowej na odcinku drogi Miradź - Jelenie w Gminie Człopa,
 • Gmina Wałcz (2 mln) - Przebudowa sali gimnastycznej na salę widowiskowo-konferencyjną w miejscowości Lubno wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu,
 • Gmina Wałcz (3,5 mln) - Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Strącznie wraz z wyposażeniem, windą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu,
 • Powiat wałecki (2 mln) - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu,
 • Gmina Tuczno (3,5 mln) - Budowa budynku strażnicy OSP w Tucznie,
 • Gmina Mirosławiec (2 mln) - Przebudowa ulicy Parkowej w Mirosławcu,
 • Gmina Miejska Wałcz (2 mln) - Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej.

W powiecie pilskim:

 • Miasto i Gmina Wysoka (2,1 mln) - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz,
 • Gmina Miasteczko Krajeńskie (2 mln) - Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Brzostowi,
 • Gmina Miasteczko Krajeńskie (637 tys.) - Budowa chodnika w miejscowości Brzostowo,
 • Gmina Ujście (2,5 mln) - Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu,
 • Gmina Łobżenica (2,1 mln) - Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenic,
 • Gmina Ujście (95 tys.) - Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu,
 • Gmina Piła (2,5 mln) - Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - Zespół Obiektów Sportowych Górne w Pile,
 • Powiat pilski (3,8 mln) - Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu pilskiego,
 • Miasto i Gmina Wysoka (400 tys.) - Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej.

W powiecie drawskim:

 • Gmina Złocieniec (1,6 mln) - Remont świetlicy wiejskiej w Darskowie,
 • Gmina Czaplinek (2 mln) - Przebudowa i budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Czaplinka,
 • Gmina Wierzchowo (2,1 mln) - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej poprzez przebudowę i modernizację dróg w Gminie Wierzchowo,
 • Gmina Kalisz Pomorski (2,4 mln) - Rozwój terenów popegeerowskich poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Suchowie wraz z modernizacją drogi,
 • Powiat drawski (1,96 mln) - Modernizacja budynku w Gudowie z przeznaczeniem na Centrum Wsi Pojezierza Drawskiego.